Platevarmevekslere

Momenter som kjennemerker en platevarmeveksler:

  • Høy termisk virkningsgrad
  • Kompakt og lite plasskrevende
  • Stort utvalg i platestørrelser
  • Enkeltplate konstruksjon
  • Dobbeltplate konstruksjon
  • Maksimum konstruksjonstrykk 45 barg