Denso

Denso er varemerke for korrosjons- og kjemisk motstandsdyktige belegg og foringer for langtidsbeskyttelse av stål og betong. Noen av produktene har vært på markedet i over 75 år. Produsenten heter Winn & Coales (Denso) Ltd. og har hovedkontor i England.

Winn & Coales (Denso) Ltd produserer eksklusive løsninger innen bekjempelse av korrosjon. I tillegg produserer Winn & Coales (Denso) Ltd kjemikaliske løsninger for langtidsbeskyttelse av stål og betong. Alle produktene til Winn & Coales (Denso) Ltd følger kravene til BS EN ISO 9001: 2008.

Noen bruksområder for produktene til Winn & Coales (Denso) Ltd inkluderer nedgravde stålrør og duktile støpejernsrør. Andre bruksområder for disse produktene inkluderer varmtvannsrør, rørdeler og boltede forbindelser over og under isolasjon. Videre er kjølevannsledninger et vanlig bruksområde.
Våre korrosjonshindrende produkter baseres på følgende tapesystemer som:

• Petrolatumbaserte taper som bl.a Denso tape og Hotline tape
• Bitumenbaserte taper som bl.a Densopol, Densoclad og Denso marine piling tape
• Butylbaserte taper som bl.a : Densolen SA 40 Plus og Densit FK


Denso - typiske kunder

Typiske kunder som benytter produktene til Winn & Coales (Denso) Ltd inkluderer petrokjemisk industri, prosessindustri og offshore. Andre virksomheter som benytter disse produktene inkluderer

Kontakt Heat Con Varmeteknikk AS for mer informasjon om våre tjenester relatert til produkter fra Winn & Coales (Denso) Ltd.

Kontakt Heat Con Varmeteknikk AS for mer informasjon om våre tjenester relatert til produkter fra Winn & Coales (Denso) Ltd.