Gassteknikk

Heat-Con Varmeteknikk leverer gassreguleringsutstyr med armatur fra Elster Kromschröder AG.

Produktspekteret varierer fra enkeltkomponenter via prefabrikerte gassramper til styringssystemer for naturgass og propangass.

Av enkeltkomponenter kan nevnes:
 • Gassfiltere
 • Gassmengdemåling
 • Trykkregulatorer
 • Magnetventiler i forskjellige utførelser
 • Gassbrennere
 • Tennbrennere
 • Fyringsautomater
 • UV-sonder
 • Flammevakter
 • Trykkvakter
 • Sikkerhetsventiler
 • Diverse tilhørende armaturer
Andre anvendelseområder:
 • Oppvarming av herdeovner og smelteovner.
 • Gass anvendes i stadig økende grad i spraytørkere
 • Tørketromler, tørkekammer, korntørkere

Elster Kromschröder har et meget bredt produktspekter
Elster Kromschröder har et meget bredt produktspekter
Elster Kromschröder pilotbrennere og brennere
Elster Kromschröder pilotbrennere og brennere
Elster Kromschröder trykkregulatorer
Elster Kromschröder trykkregulatorer
Elster Kromschröder flamme-detektorer og kontrollere
Elster Kromschröder flamme-detektorer og kontrollere
Elster Kromschröder tenntransformatorer og UV-sensorer
Elster Kromschröder tenntransformatorer og UV-sensorer
Elster Kromschröder trykkbrytere
Elster Kromschröder trykkbrytere
Elster Kromschröder ventiler
Elster Kromschröder ventiler
Elster Kromschröder kontroll og måling av gasstrykk
Elster Kromschröder kontroll og måling av gasstrykk