Tranter Platevarmevekslere

Stort utvalg av pakningsplatevarmevekslere og helsveiste platevarmevekslere.
Sammenlignet med rørvarmevekslere, spiralvarmevekslere og plate i skall varmevekslere, er dette en meget kompakt varmeveksler som har den fordel at den kan demonteres for vedlikehold og reparasjoner.
Et annet fortrinn med denne type varmeveksler, er at kapasietsøkning er mulig ved å montere inn flere plater i platepakken.

En meget effektiv og økonomisk løsning for oppvarming og kjøling av væsker i forskjellige prosesser.
Momenter som kjennetegner en platevarmeveksler:
 • Høy termisk virkningsgrad.
 • Kompakt og lite plasskrevende.
 • Fleksibilitet mht. utvidelse eller endring av kapasitet.
 • Stort utvalg i plate og pakningsmaterialer.
 • Patentert Ultraflex platesystem.
Anvendelseområder :
 • VVS
 • Varmekraft
 • Industri
 • Treforedlingsindustri
 • Næringsmiddelindustri
 • Petrokjemi
 • Offshore
For mer informasjon om Tranter platevarmevekslere