ReHeat

ReHeat AB er en tidligere svensk produsent av varmevekslere. ReHeat AB ble stiftet i 1974 og hadde sitt hovedkontor i Tãby i Stockholm. I 1994 kjøpte det amerikanske selskapet Tranter det svenske industriselskapet ReHeat AB på grunn av sin know-how og kompetanse med varmevekslere.

ReHeat AB hadde særlig kompetanse på platevarmevekslere og plate i skall varmevekslere. Kompetansen og teknologien til ReHeat AB ble integrert inn i Tranter. Det svenske selskapet SWEP International ble også integrert inn i Tranter i 1974.

Integreringen av de svenske selskapene markerte Tranters etablering i de europeiske markedene.

Kontakt Heat-Con Varmeteknikk AS for mer informasjon om varmevekslere fra Tranter.