Termopanelkonstruksjoner


Dette er et produktspekter som kan erstatte eller være et alternativ til platevarmevekslere og rørvarmevekslere.

Vi leverer termopaneler i standard konstruksjoner som:

Therm-X, en selvrensende varmevekslerkonstruksjon for bruk i forbindelse med gjenvinning av energi i fiberholdige/urene prosessvæsker, eller ved oppvarming av samme type væsker.
Prosess-Therm varmeveksler for gjenvinning av energi i fuktig eller uren prosessluft.
Economisere for kjøling av røykgass fra olje-, gass- og fastbrenselfyrte kjeler.
Fallfilmsvarmevekslere for varmeoverføring fra urene medier til brine eller kuldemedier.
Andre anvendelsesområder: Lav- og høytrykkskondensatorer.
Luft/luft varmevekslere hvor varme luftstrømmer kan være fuktige og urene.
Panelbatterier for oppvarming eller kjøling i tanker.
Tankveggsegmenter i tanker hvor det er behov for kjøling eller oppvarming av væsker.

I tillegg til levering av varmevekslere som enkelt komponenter, leverer vi også komplette gjenvinningssystemer.
Basert på egne eller våre kunders målinger foretar vi ENØK- analyser som igjen danner grunnlag for tilbud på gjenvinningssystemer.
Vi legger vekt på dokumentasjon ved energioppfølging etter levering


Les mer om termopanelkonstruksjoner på www.sical.se
Side 1 av 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 2