Therm-X gir bedre ytelse i skitne miljøer

Therm-X er et system for selvrensing av varmevekslere som er utviklet av det svenske selskapet Sical AB. Det spesielle designet til Therm-X kombinert med automatisert rengjøring garanterer problemfri ytelse i "svært skitne miljøer". Systemet som er patentert er svært effektivt.

Therm-X, en selvrensende varmevekslerkonstruksjon for bruk i forbindelse med gjenvinning av energi i fiberholdige/urene prosessvæsker, eller ved oppvarming av samme type væsker. Prosess-Therm varmeveksler for gjenvinning av energi i fuktig eller uren prosessluft. Economisere for kjøling av røykgass fra olje-, gass- og fastbrenselfyrte kjeler.

Fallfilmsvarmevekslere for varmeoverføring fra urene medier til brine eller kuldemedier.Andre anvendelsesområder: Lav- og høytrykkskondensatorer. Luft/luft varmevekslere hvor varme luftstrømmer kan være fuktige og urene.

Panelbatterier for oppvarming eller kjøling i tanker. Tankveggsegmenter i tanker hvor det er behov for kjøling eller oppvarming av væsker.

Kontakt Heat-Con Varmeteknikk AS for mer informasjon om Therm-X fra SICAL AB.