Tranter

Tranter er en leverandør av ulike typer varmevekslere og lignende varmeprodukter. Tranter som selskap kan spores tilbake til 1932. Tyske Tranter HES GmbH har røtter tilbake til 1970-tallet. På midten av 1980-tallet flyttet Tranter hele produksjonen sin til Wichitia Falls hvor de fokuserte på kun 2 produksjonslinjer av platevarmevekslere. På 1990-tallet kjøpte Tranter de svenske selskapene Reheat og SWEP og signaliserte med dette en global tilstedeværelse.

Fra tusenårsskiftet har Tranters tidligere investeringer i utforskning av ny teknologi gitt resultater. Dette har igjen ført til at Tranter har opprettet nye produksjonslinjer i løpet av det nye tiåret. Tranter har også skaffet seg nye distributører i Kina og Polen. Tranter fokuserer også på å opprette servicesentre i de største markedene de opererer i.

I 2008 kjøpte Tranter den tyske produsenten Pressko. Pressko var en svært seriøs produsent av plate i skall varmevekslere og platevarmevekslere. Kjøpet av tyske Pressko økte kompetansen til Tranter betydelig. Kjøpet av Pressko førte til en ny produksjonslinje av varmevekslere og svært avanserte produksjonsmetoder. Denne nye metodikken implementeres i USA, Kina og India.

Med kjøpet av den tyske produsenten HES i 2009 økte Tranter sin kompetanse på spiralvarmevekslere. Med kjøpet av Tyske HES ble Tranter en "komplett" leverandør av varmevekslere med en produktbredde som få konkurrenter rivaliserer. Kjøpet av Pressko økte også produksjonskapasiteten av ulike varmevekslere betydelig.

Vi leverer følgende produkter fra Tranter

Heat Con Varmeteknikk AS leverer komplette løsninger og konsulentbistand på varmevekslere fra Tranter. Eksempler på varmevekslere fra Tranter som vi leverer er platevarmevekslere som Tranter Pressko GmbH, platevarmvekslere Tranter International AB og på spiralvarmevekslere Tranter Hes GmbH.

Alle disse varmevekslerne har høy termisk virkningsgrad og kan i tillegg tilpasses kundens ønsker og behov. Videre er det også et stort utvalg i plate og pakningsmaterialer. Flere detaljer om varmevekslere fra Tranter finner du her.

Kontakt Heat Con AS Varmeteknikk AS for mer informasjon om varmevekslere fra Tranter.