Varmevekslere for industri og offshore

Varmevekslere for industri og offshore

Varmevekslere til offshore og industri er vårt spesialområde. Vi leverer komplette løsninger og konsulentbistand innen rørvarmevekslere, termopanelkonstruksjoner, platevarmvekslere SWEP, platevarmevekslere Tranter Pressko GmbH, platevarmvekslere Tranter International AB og spiralvarmevekslere Tranter Hes GmbH. I tillegg leverer vi tjenester innen gassteknikk og korrosjonsteknikk. Vi leverer følgende:

Rørvarmevekslere

Rørvarmevekslere benyttes til:
 • * Varmekraft
 • * Treforedling
 • * Kjemisk industri
 • * Farmasøytisk industri
 • * Petrokjemisk industri
 • * Offshore/marine

Termopanelkonstruksjoner

Termopaneler leveres i standard konstruksjoner som:
 • Therm-X, en selvrensende varmevekslerkonstruksjon for bruk i forbindelse med gjenvinning av energi i fiberholdige/urene prosessvæsker.
 • Prosess-Therm varmeveksler for gjenvinning av energi i fuktig, uren prosessluft
 • Economisere for kjøling av røkgass fra olje-, gass- og fastbrenselfyrte kjeler
Termopanelkonstruksjoner benyttes til:
 • * Luft/luft varmevekslere hvor varm luftstrøm kan være fuktig og uren
 • * Panelbatterier for oppvarming eller kjøling i tanker
 • * Tankveggsegmenter i tanker hvor det er behov for kjøling eller oppvarming av
 • * væsker

Platevarmevekslere

Momenter som kjennemerker en platevarmeveksler:

 • * Høy termisk virkningsgrad
 • * Kompakt og lite plasskrevende
 • * Stort utvalg i platestørrelser
 • * Enkeltplate konstruksjon
 • * Dobbeltplate konstruksjon
 • * Maksimum konstruksjonstrykk 45 barg

Platevarmevekslere Tranter Pressko GmbH

Momenter som kjennetegner denne type varmeveksler:
 • * Høy termisk virkningsgrad
 • * Kompakt og lite plasskrevende
 • * Mulighet for rengjøring av skallsiden
 • * Utdragbar platesats mulig
 • * Stort utvalg i materialvalg

Platevarmevekslere fra Tranter International AB

Platevarmevekslere fra Tranter kjennetegnes med:
 • * Høy termisk virkningsgrad
 • * Kompakt og lite plasskrevende
 • * Fleksibilitet mht. utvidelse eller endring av kapasitet
 • * Stort utvalg i plate og pakningsmaterialer
 • * Patentert Ultraflex platesystem