Kvalifisert leverandør av varmevekslere til energiselskaper

Heat-Con Varmeteknikk AS er kvalifisert leverandør i Sellihca Kvalifikasjonsordning.
Sellihca Kvalifikasjonsordning er for leverandører som henvender seg til energiselskaper i Norge og Sverige.
Vi er registrert som leverandør av rørvarmevekslere, platevarmevekslere, spiralvarmevekslere og plate i skall varmevekslere.

Heat-Con varmeteknikk AS har Sellihca ID 103419

Gjennom Sellihca er Heat-Con Varmeteknikk AS kvalifisert som leverandør til Statkraft, Lyse, Agder Energi, Helgelandskraft og en rekke andre energiselskaper i Norden som f.eks Vattenfall, EoN, Dong Energy med flere.

Dermed får vi et godt - og ofte påkrevd - utgangspunkt for å vedlikeholde og utvikle vårt selskaps aktiviteter mot forsyningssektoren. Som kvalifisert leverandør mottar vi et sertifikat fra Sellihca. Vi kan også velge å skrive ut en besvarelse av online spørreskjema fra Sellihca som i et enkelt format dokumenterer vårt selskaps kompetanse og erfaringer overfor eksisterende eller potensielle kunder i andre sammenhenger og sektorer.