Achilles

Heat-Con Varmeteknikk AS er kvalifisert leverandør i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning.

Varmevekslere til offshore og industri – Achilles

Achilles Felles Kvalifikasjonsordning er en database for leverandører som henvender seg til oljeindustrien, offshore og industri på norsk og dansk sokkel. Formålet er å skaffe til veie detaljert informasjon om nåværende og mulige framtidige leverandører til oljeindustrien i Norge og Danmark.

Heat-Con Varmeteknikk AS har Achilles ID 23085.

Hva er Achilles Felles Kvalifikasjonsordning?

Achilles Felles Kvalifikasjonsordning (Achilles FKO) er et samarbeid mellom norsk og dansk oljeindustri, offshore og industri. Deltagerne benytter systemet for å skaffe seg informasjon, og som kilde for å velge leverandører når de skal kjøpe varer og tjenester. De innkjøpsmiljøene som ikke direkte er underlagt EU’s innkjøpsdirektiv, benytter systemet som en felles leverandørdatabase.

Formålet med Acilles – Detaljert kvalifisert informasjon

Formålet med Achilles FKO er å skaffe til veie detaljert og kvalifisert informasjon om nåværende og mulige framtidige leverandører til oljeindustrien i Norge og Danmark.

Achilles Felles Kvalifikasjonsordning har vært i drift siden 1991. Denne benyttes av de fleste olje- og gasselskapene, samt hovedkontraktører som har aktiviteter i Norge og Danmark. Målsettingen med Achilles FKO er at oljeindustrien skal ha en enhetlig måte å skaffe seg kvalitetssikret informasjon om sine leverandører.

Achilles – Redusering av kostnader og tidsbruk

Ved å dele informasjon reduseres kostnader og tidsforbruk for innkjøpsorganisasjoner og leverandører. Leverandørene når ut til hele oljebransjen med detaljert informasjon om sin virksomhet ved å være registrert ett sted.

Achilles Felles Kvalifikasjonsordning gjør det mulig for virksomheten å foreta anskaffelser i samsvar med nasjonalt regelverk. Samtidig som firmaets egne krav til anskaffelser, være seg engangskjøp eller rammeavtaler vedrørende kjøp, blir ivaretatt. Dette gjelder anskaffelser fra det mest enkle varekjøp til mer komplekse EPC kontrakter.

Olje- og gass selskapene benytter Achilles FKO som et kvalifikasjonssystem i henhold til artikkel 30 i EU forsyningsdirektivet. Dette gjør at disse selskapene ikke behøver å annonsere gjennom egne utlysninger sine planlagte anskaffelser i EU’ s «lysingsblad», Official Journal of the European Union (OJEU). Achilles Felles Kvalifikasjonsordning benytter den nyeste tilgjengelige internett teknologi for å gi innkjøpere tilgang til detaljert leverandørinformasjon ved behov for anskaffelser.