Dimensjonering

For å optimalisere termisk & mekanisk design benytter vi oss av flere avanserte dataprogrammer.

Tranter sin programvare Conductor III har med sine avanserte funksjoner all nødvendig fleksibilitet for å kunne beregne den ideelle plateveksleren for kundens behov.

SSP (SWEP Software Package)  er en fellesbetegnelse for  SWEP sin unike programvare som er utviklet for avanserte beregninger av helloddete vekslere (BPHE – brazed plate heat exchanger). Programvaren er utviklet for å helt kunne utnytte den store fleksibiliteten som en helloddet veksler innehar.

Programpakken omfatter blant annet beregning av én-fase, kondensering, fordamping og kaskade-beregninger.Etter behov er også en rekke andre funksjoner tilgjengelige.

Aspen Shell and Tube Exchanger software brukes for design av alle industrielle varianter av  rørvekslere, inkludert én-fase, kondensering og fordamping

 

 

Eksempler på beregninger gjort med de forskjellige programvarene