Korrosjonsteknikk

Vi leverer korrosjonshindrende produkter fra Winn & Coales (Denso) Ltd. England og Denso Gmbh, Tyskland.

Våre korrosjonshindrende produkter er baseres på følgende tapesystemer:

  • Petrolatumbaserte taper som bl.a Denso tape og Hotline tape
  • Bitumenbaserte taper som bl.a Densopol, Densoclad og Denso marine piling tape
  • Butylbaserte taper som bl.a : Densolen SA 40 Plus og Densit FK

Blant anvendendelseområder kan nevnes:

  • Nedgravde stålrør og duktile støpejernsrør
  • kjølevannsledninger,
  • varmtvannsrør, rørdeler og boltede forbindelser over og under isolasjon.

Dessuten leveres forskjellige mastics og paster for:

  • Preservering av maskinerte deler
  • Hulromsfylling
  • Strekkstag og forspente stag