Tranter pakningsvekslere og plate-i-skall vekslere

Stort utvalg av pakningsplatevarmevekslere og helsveiste platevarmevekslere.


Sammenlignet med rørvarmevekslere er pakningsvekslere meget kompakte, med den fordel at de kan demonteres for vedlikehold og reparasjoner.
Et annet fortrinn med denne type varmeveksler, er at kapasitsendring er mulig ved å montere inn flere eller færre plater i platepakken. En plateveksler er en meget effektiv og økonomisk løsning for oppvarming og kjøling av væsker i forskjellige prosesser.

Momenter som kjennetegner Tranter platevarmevekslere:

 • Høy termisk virkningsgrad
 • Kompakt og lite plasskrevende
 • Fleksibilitet mht. utvidelse eller endring av kapasitet
 • Stort utvalg i plate- og pakningsmaterialer
 • Patentert Ultraflex platesystem

Anvendelseområder :

 • VVS
 • Varmekraft
 • Industri
 • Treforedlingsindustri
 • Næringsmiddelindustri
 • Petrokjemi
 • Offshore

Bildegalleri Tranter platevarmevekslere fra Heat-Con Varmeteknikk:

Tranter som selskap kan spores tilbake til 1932. På midten av 1980-tallet flyttet Tranter hele produksjonen sin til Wichita Falls (USA) hvor de fokuserte på flere nye produksjonslinjer av platevarmevekslere. Tidlig på 1990-tallet kjøpte Tranter de svenske selskapene ReHeat og SWEP og signaliserte med dette en global tilstedeværelse. SWEP ble solgt videre til DOVER Company i 1994 mens ReHeat etter hvert ble implementert under merkevaren Tranter.
Fra tusenårsskiftet har Tranters tidligere investeringer i forskning på ny teknologi gitt resultater. Dette har igjen ført til at Tranter nylig har opprettet nye produksjonslinjer. Tranter har også skaffet seg nye distributører i Kina og Polen. Tranter fokuserer også på å opprette servicesentre i de største markedene de opererer i.
Kjennetegnet for Tranters varmevekslere er høy termisk virkningsgrad og stor fleksibilitet slik at de kan tilpasses kundens ønsker og behov, også når det gjelder bredt utvalg i plate og pakningsmaterialer.

Heat-Con Varmeteknikk utfører også service og vedlikehold av varmevekslere, se mer her

Link til Tranter sin hjemmeside: