Termopanelkonstruksjoner

Termopanelkonstruksjoner

Dette er et produktspekter som kan erstatte eller være et alternativ til platevarmevekslere og rørvarmevekslere.

Heat-Con Varmeteknikk leverer termopaneler i standard konstruksjoner som:

  • Prosess-Therm varmeveksler for gjenvinning av energi i fuktig eller uren prosessluft
  • Economisere for kjøling av røykgass fra olje-, gass- og fastbrenselfyrte kjeler
  • Fallfilmsvarmevekslere for varmeoverføring fra urene medier til brine eller kuldemedier
  • Luft/luft varmevekslere hvor varme luftstrømmer kan være fuktige og urene
  • Panelbatterier for oppvarming eller kjøling i tanker
  • Tankveggsegmenter i tanker hvor det er behov for kjøling eller oppvarming av væsker
  • Andre anvendelsesområder: Lav- og høytrykkskondensatorer


Bildegalleri termopanelkonstruksjoner fra Heat-Con Varmeteknikk: