Termopanelkonstruksjoner

Termopaneler leveres i standard konstruksjoner som:

    • Therm-X, en selvrensende varmevekslerkonstruksjon for bruk i forbindelse med gjenvinning av energi i fiberholdige/urene prosessvæsker.
    • Prosess-Therm varmeveksler for gjenvinning av energi i fuktig, uren prosessluft
    • Economisere for kjøling av røkgass fra olje-, gass- og fastbrenselfyrte kjeler

Termopanelkonstruksjoner benyttes til:Image3_Selvrensende VVX

  • Luft/luft varmevekslere hvor varm luftstrøm kan være fuktig og uren
  •  Panelbatterier for oppvarming eller kjøling i tanker
  • Tankveggsegmenter i tanker hvor det er behov for kjøling eller oppvarming av væsker