Termopanelkonstruksjoner

Dette er et produktspekter som kan erstatte eller være et alternativ til platevarmevekslere og rørvarmevekslere.

Vi leverer termopaneler i standard konstruksjoner som:

Therm-X, en selvrensende varmevekslerkonstruksjon for bruk i forbindelse med gjenvinning av energi i fiberholdige/urene prosessvæsker, eller ved oppvarming av samme type væsker. Prosess Therm varmeveksler for gjenvinning av energi i fuktig eller uren prosessluft. Economisere for kjøling av røykgass fra olje-, gass- og fastbrenselfyrte kjeler. Fallfilmsvarmevekslere for varmeoverføring fra urene medier til brine eller kuldemedier.  Andre anvendelsesområder: Lav- og høytrykkskondensatorer.

Luft/luft varmevekslere hvor varme luftstrømmer kan være fuktige og urene. Panelbatterier for oppvarming eller kjøling i tanker. Tankveggsegmenter i tanker hvor det er behov for kjøling eller oppvarming av væsker.

I tillegg til levering av varmevekslere som enkelt komponenter, leverer vi også komplette gjenvinningssystemer. Basert på egne eller våre kunders målinger foretar vi ENØK- analyser som igjen danner grunnlag for tilbud på gjenvinningssystemer. Vi legger vekt på dokumentasjon ved energioppfølging etter levering.