Tranter Hes GmbH Spiralvarmevekslere

En spesiell type sveist kompakt platevarmeveksler, som:

 • Er skreddersydd til hver applikasjon og kundekrav.
 • Har meget høy termisk virkningsgrad.
 • Er fleksibel og kan lett tilpasses kundekrav og ramme betingelser.
 • Er ekstremt tilpasset applikasjoner som krever en robust konstruksjon, en ett-slag gjennomstrømning, økonomisk bruk av kapital og optimal kostnad/kvalitets forhold.
 • Sammenlignet med platevarmevekslere kan den håndtere medier med både høyere trykk og temperaturer.
 • Den kompakte utformingen kan være et argument for å anvende denne konstruksjonen i stedet for en rørvarmeveksler.

Applikasjoner

På grunn av en konstruksjon som gir høy turbulens, single-flow gjennomstrømning og stor grad av selvrensende effekt, er spiralvarmeveksleren ofte den beste, hvis ikke den eneste løsning for pålitelig varmeveksling, for:

 • Væsker med høy begroingsgrad.
 • Viskøse væsker.
 • Væsker med suspenderte partikler/granulater (f.eks. PVC, sand, mineraler etc.)
 • Avløpsvann og slam (f.eks. fra kommunale eller kjemiske prosesser ) som varmere, kjølere eller for varmegjenvinning.
 • Applikasjoner som disse gjør at spiralveksleren velges sammenlignet med platevarmevekslere, rørvarmevekslere og plate i skall varmevekslere.
 • På grunn av den kompakte konstruksjon og utforming, og på grunn av at meget lavt trykkfall kan oppnås, samtidig som man oppretholder godt varmeovergangstall, er spiralvarmeveksleren også meget godt egnet for:
 • Kondensering og fordampning, også nær vakuum driftsforhold.
 • Integrering i kolonner som kondensatorer eller dampomformere.