Energiøkonomisering med Therm-X

80% av energibehovet for oppvarming på MIRA dekket med hjelp av selvrensende varmeveksler

Kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum hadde nedslitte avløpsrenseanlegg, og det var behov for å finne en ny løsning for fremtidig behandling av den stadig økende mengden avløpsvann. Resultatet ble et nytt, felles renseanlegg: Midtre Romerike Avløpsselskap IKS.
Anlegget stod ferdig i september 2016, og anlegget har et bruttoareal på 6.500 m² BTA. For oppvarming av bygningsmassen brukes det rensede avløpsvannet som oppvarmingskilde. Dette skjer med hjelp av en Therm-X selvrensende varmeveksler som igjen er koblet til en stor varmepumpe. Denne varmepumpen dekker nesten 80 % av energibehovet til anlegget.
Heat-Con Varmeteknikk har levert Therm-X selvrensende varmevekslere siden slutten av 80-tallet, og mange av de først leverte er fortsatt i drift.

Energiøkonomisering: Den selvrensende varmeveksleren Therm-X henter varme-energi fra avløpsvannet. Denne energien overføres til en varmepumpe som sørger for oppvarming av bygningsmassen på renseanlegget.