Premier Coatings og Denso korrosjonsteknikk

Ta kontakt

Manglende overflatebehandling med tilhørende korrosjonsproblemer koster industrien hvert år store summer i utbedring.

Heat-Con Varmeteknikk leverer korrosjonshindrende produkter fra Winn & Coales (Premier/tidligere Denso Ltd) Ltd England og Denso Gmbh, Tyskland.  Produktene gir langtidsbeskyttelse av eksempelvis stål og betong. Alle produktene til Winn & Coales Ltd følger kravene til BS EN ISO 9001: 2008. Med en korrekt påført Tape med Paste som grunning og med et beskyttende ytre lag, så kan man forvente en levetid på beskyttelsen i flere tiår.

Kontakt oss

De korrosjonshindrende produktene er basert på følgende tapesystemer:

 • Petrolatumbaserte taper som bl.a Premtape (Tidligere Denso Tape) og Premtape Hi Heat
 • Bitumenbaserte taper som bl.a Premtape PL, Premcote Tropical og Premtape Marine
 • Butylbaserte taper som bl.a : Densolen SA 40 Plus og Densit FK
 • Ytre, beskyttende tape; Premcote Outerwrap/Self Adhesive PVC Tape

Blant anvendendelseområder kan nevnes:

 • Nedgravde stålrør og duktile støpejernsrør
 • Kjølevannsledninger
 • Varmtvannsrør, rørdeler og boltede forbindelser over og under isolasjon

Dessuten leveres forskjellige mastics og pastaer for:

 • Preservering av maskinerte deler
 • Pasta som grunning før bruk av korrosjonstape
 • Hulromsfylling
 • Strekkstag og forspente stag

STATOIL sitt forskningssenter i Trondheim har utført en test for å sjekke kvaliteten på ulike korrosjonsbeskyttelser

Hele 16 stålrør ble isolert med forskjellig type beskyttelse, rørene ble så fylt med hetolje på 80 °C.  I testperioden på 2 år og 43 uker ble rørene overrislet med sjøvann. På hvert rør ble det også boret inn en «skade» på noen millimetre for å se hvordan beskyttelsen ville virke på helt rent stål.

Les mer

Se eksempel på bruk av korrosjonshindrende produkter fra Heat-Con Varmeteknikk:

Se flere videoer
hCaptcha