Therm-X selvrensende varmeveksler

Ta kontakt

Therm-X varmevekslere gjenvinner varme fra urene medier uten å miste effekt over tid. Et kjent problem med varmevekslere og urent medium, er at veksleren før eller senere blir tilsmusset eller går tett. Dette kan unngås med å bruke en Therm-X selvrensende varmeveksler:

Prinsippet med Therm-X er at konsentriske ringer (termopaneler) hele tiden holdes rene av roterende børster. Man unngår at det dannes belegg på panelene som ellers ville redusert effekten i veksleren. Børstene drives av en girmotor som sitter på toppen av veksleren. Rotasjonshastigheten ligger mellom 20 til 30 rpm. I tillegg til å holde panelene rene, så sørger også børstene for turbulens som igjen er med på å øke den termiske effekten.

Kontakt oss
Therm-X selvrensende varmeveksler

Egenskaper Therm-X:

  • Høy termisk virkningsgrad med urene medier
  • Kontinuerlig rens av platene sikrer maksimal varmeoverførsel
  • Kompakt og lite plasskrevende
  • Veksleren kan brukes både til kjøling og oppvarming
  • Veksleren kan enkelt inspiseres med å løfte et lokk på vekslertoppen
  • Enkeltplate eller dobbeltplate konstruksjon
  • Maksimum konstruksjonstrykk 45 barg

Energiøkonomisering med Therm-X

MIRA avløpsrenseanlegg: 80% av energibehovet for oppvarming dekket med Therm-X


Kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum hadde nedslitte avløpsrenseanlegg, og det var behov for å finne en ny løsning for fremtidig behandling av den stadig økende mengden avløpsvann. Resultatet ble et nytt, felles renseanlegg: Midtre Romerike Avløpsselskap IKS. Anlegget stod ferdig i september 2016, og anlegget har et bruttoareal på 6.500 m² BTA. For oppvarming av bygningsmassen brukes det rensede avløpsvannet som oppvarmingskilde. Dette skjer med hjelp av en Therm-X selvrensende varmeveksler som igjen er koblet til en stor varmepumpe. Denne varmepumpen dekker nesten 80 % av energibehovet til anlegget. Heat-Con Varmeteknikk har levert Therm-X selvrensende varmevekslere siden slutten av 80-tallet, og mange av de først leverte er fortsatt i drift.

SPAR INN BETYDELIGE SUMMER MED
ENERGI-GJENVINNING FRA VASKERIAVLØP

THERM-X bruker det varme avløpsvannet til å forvarme rent (kaldt) vaskevann. Både avløpsvannet og det rene vaskevannet sirkulerer i veksleren, væskene holdes adskilt fra hverandre ved hjelp av termopaneler. Vekslerens termopaneler holdes kontinuerlig rene ved hjelp av roterende børster. Børstene krever minimalt vedlikehold, og kan byttes uten bruk av verktøy. De roterende børstene sørger også for en turbulent  væskestrøm som igjen sikrer jevn varmeoverføring.

Se Therm-X selvrensende varmevekslere i drift:

hCaptcha