Statoil har langtidstestet korrosjonsbeskyttelse

Ta kontakt

Statoil sitt forskningssenter i Trondheim har utført en test for å sjekke kvaliteten på ulike korrosjonsbeskyttelser

Hele 16 stålrør ble isolert med forskjellig type beskyttelse, rørene ble så fylt med hetolje på 80 °C.  På hvert rør ble det også boret inn en «skade» på noen millimetre for å se hvordan beskyttelsen ville virke på helt rent stål. I testperioden på 2 år og 43 uker ble rørene overrislet med sjøvann.

Rør nr. 7 var beskyttet av Premier Petrolatum Tape (tidligere DENSO Tape). Etter endt test ble isolasjonen fjernet, og en utførlig inspeksjon ble utført. Det viste seg da at rør nr. 7 var det eneste der det ikke var tegn til korrosjonsskader i det hele tatt. Røret var fortsatt like blankt som opprinnelig ved testens start. Den borede skaden viste heller ingen tegn til underrusting.

Kontakt oss
For å sjekke underrusting ble det boret inn skade i metallet

For å sjekke underrusting ble det boret inn skade i metallet

Statoils konklusjon:

Ved den endelige inspeksjonen viser det seg at flere av beleggene er fullstendig ødelagt. Rør nr 7 som var beskyttet med Petrolatum Tape var det eneste av de 16 som sto helt feilfritt i testperioden.

Etter endt test, og med korrosjonsbeskyttelsen fjernet, så viste det seg at røret med Premtape (Tidligere DENSO Tape) var det eneste i testen som hadde stått feilfritt i de nesten 3 år testen hadde pågått!

Etter endt test, og med korrosjonsbeskyttelsen fjernet, så viste det seg at røret med Premtape (Tidligere DENSO Tape) var det eneste i testen som hadde stått feilfritt i de nesten 3 år testen hadde pågått!