Service av platevekslere

Ta kontakt

En varmeveksler yter maksimalt når den er ren. Derfor er regelmessig vedlikehold viktig.

Smuss, kalk og andre avleiringer reduserer varmevekslerens effektivitet. En uren varmeveksler har høyere trykkfall og dårligere varmeoverføring og kan i det lange løp føre til at platene i veksleren tar skade. Dette kan også føre til lekkasjer. En uren varmeveksler kan også forårsake problemer for øvrig utstyr og resultatet kan bli uforutsette og kostbare stopp i produksjon eller drift. Med regelmessig service og vedlikehold har man kontroll over varmevekslerens tilstand og man sikrer optimal ytelse.

Utskifting av platepakker og montering

Korrekt montering og sammenspenning av platepakken på en pakningsvarmeveksler er meget viktig. Det kreves flere tonn for å komprimere en platepakke til det korrekte målet. Denne prosessen vil i det fleste tilfeller være en anstrengende prosess ta lang tid å utføre uten korrekt utstyr. Ved å anvende spesialutstyr, blir jobben utført med høy kvalitet og på en effektiv måte. 

Heat-Con Varmeteknikk AS kan i tillegg til leveranser av varmevekslere også tilby vedlikehold og service på disse.

Heat-Con Varmeteknikk AS tilbyr service hos kunden eller hos Tranters servicesenter. Service direkte hos kunden kan være aktuelt dersom tilgjengelig service-tid er begrenset, eller at veksleren er av en slik størrelse eller plassering at den vanskelig lar seg demonteres helt.


Alternativt kan veksleren eller platepakken sendes til Tranters servicesenter. Her vil man i tillegg til profesjonelt utført servicejobb også kunne få veksleren trykktestet for å sikre at veksleren er klar for ny innsats.

Heat-Con Varmeteknikk AS tilbyr service på alle fabrikat platevekslere, inklusive Tranter, ReHeat, SWEP, Alfa Laval, GEA, Kelvion, APV, Sondex osv.

Her kan du laste ned vår brosjyre for service og vedlikehold på varmevekslere.

hCaptcha