Dimensjonering

Ta kontakt

For å optimalisere termisk & mekanisk design benytter vi oss av flere avanserte dataprogrammer.

Tranter sin programvare Conductor III har med sine avanserte funksjoner all nødvendig fleksibilitet for å kunne beregne den ideelle plateveksleren for kundens behov.

SSP (SWEP Software Package) er en fellesbetegnelse for  SWEP sin unike programvare som er utviklet for avanserte beregninger av helloddete vekslere (BPHE – brazed plate heat exchanger). Programvaren er utviklet for å helt kunne utnytte den store fleksibiliteten som en helloddet veksler innehar. Programpakken omfatter blant annet beregning av én-fase, kondensering, fordamping og kaskade-beregninger. Etter behov er også en rekke andre funksjoner tilgjengelige.

HTRI Xchanger Suite software er ansett som verdens mest avanserte programvare for termisk design og simulering. HTRI brukes for design av alle industrielle varianter av  rørvekslere, inkludert én-fase, kondensering og fordamping.

Eksempler på beregninger gjort med de forskjellige programvarene

Eksempler på beregninger gjort med de forskjellige programvarene

hCaptcha