Dimensjonering

Ta kontakt

For å optimalisere termisk & mekanisk design benytter vi oss av flere avanserte dataprogrammer.

Tranter sin programvare Conductor IV har med sine avanserte funksjoner all nødvendig fleksibilitet for å kunne beregne den ideelle plateveksleren for kundens behov.

SSP (SWEP Software Package) er en fellesbetegnelse for  SWEP sin unike programvare som er utviklet for avanserte beregninger av helloddete vekslere (BPHE – brazed plate heat exchanger). Programvaren er utviklet for å helt kunne utnytte den store fleksibiliteten som en helloddet veksler innehar. Programpakken omfatter blant annet beregning av én-fase, kondensering, fordamping og kaskade-beregninger. Etter behov er også en rekke andre funksjoner tilgjengelige.

Aspentechs Aspen Shell & Tube Exchanger er ansett som ett av verdens mest avanserte programvare for termisk design og simulering. Programmet brukes for design av alle industrielle varianter av  rørvekslere, inkludert én-fase, kondensering og fordamping.

Eksempler på beregninger gjort med de forskjellige programvarene

Eksempler på beregninger gjort med de forskjellige programvarene

hCaptcha