Therm-X selvrensende varmeveksler

Ta kontakt

Therm-X varmevekslere gjenvinner varme fra urene medier uten å miste effekt over tid. Et kjent problem med varmevekslere og urent medium, er at veksleren før eller senere blir tilsmusset eller går tett. Dette kan unngås med å bruke en Therm-X selvrensende varmeveksler:

Prinsippet med Therm-X er at konsentriske ringer (termopaneler) hele tiden holdes rene av roterende børster. Man unngår at det dannes belegg på panelene som ellers ville redusert effekten i veksleren. Børstene drives av en girmotor som sitter på toppen av veksleren. Rotasjonshastigheten ligger mellom 20 til 30 rpm. I tillegg til å holde panelene rene, så sørger også børstene for turbulens som igjen er med på å øke den termiske effekten.

Kontakt oss
Therm-X selvrensende varmeveksler

Egenskaper Therm-X:

  • Høy termisk virkningsgrad med urene medier
  • Kontinuerlig rens av platene sikrer maksimal varmeoverførsel
  • Kompakt og lite plasskrevende
  • Veksleren kan brukes både til kjøling og oppvarming
  • Veksleren kan enkelt inspiseres med å løfte et lokk på vekslertoppen
  • Enkeltplate eller dobbeltplate konstruksjon
  • Maksimum konstruksjonstrykk 45 barg

Energiøkonomisering med Therm-X

MIRA avløpsrenseanlegg: 80% av energibehovet for oppvarming dekket med Therm-X


Kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum hadde nedslitte avløpsrenseanlegg, og det var behov for å finne en ny løsning for fremtidig behandling av den stadig økende mengden avløpsvann. Resultatet ble et nytt, felles renseanlegg: Midtre Romerike Avløpsselskap IKS. Anlegget stod ferdig i september 2016, og anlegget har et bruttoareal på 6.500 m² BTA. For oppvarming av bygningsmassen brukes det rensede avløpsvannet som oppvarmingskilde. Dette skjer med hjelp av en Therm-X selvrensende varmeveksler som igjen er koblet til en stor varmepumpe. Denne varmepumpen dekker nesten 80 % av energibehovet til anlegget. Heat-Con Varmeteknikk har levert Therm-X selvrensende varmevekslere siden slutten av 80-tallet, og mange av de først leverte er fortsatt i drift.

Se Therm-X selvrensende varmevekslere i drift:

hCaptcha